--ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC --

 


ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

 

1. Listening Comprehension (ส่วนทดสอบการฟังและเข้าใจ)

2. Reading Comprehension(ส่วนทดสอบความเข้าใจการอ่าน)

** ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด สามารถค้นหารายละเิอียดเพิ่มเติม จากลิงก์ต่างๆในเว็บไซต์ครับ**BACK