--ตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน1--

 

ตัวอย่าง
คำแปล

Digital system consultant m/f


- University graduate in Computer Science or Engineering.

- A minimum of 1-3 years experience in networking and AutoCAD and etc.

- Good command of spoken and written English is required.

- Having a Microsoft Certified Systems Engineer ( MCSE ) Certificate is preferable.

- Must have own transportation.

If you are confident in meeting the job requirements, write with details of
qualifications, current / last earned salaries, experience, full personal particulars,
recent photo and contact number to : ………………………

ที่ปรึกษาทางด้านระบบดิจิตอล / ญ

- จบมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิศว

- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้ ออโต้แคด และอื่นๆ

- มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- ถ้ามีใบประกาศนียบัตรระบบวิศวกรรมไมโครซอฟท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีพาหนะส่วนตัว

ผู้ที่สนใจในตำแหน่งเขียนรายละเอียดทางคุณวุฒิ , เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน ประสบ

การณ์ทำงาน , ประวัติส่วนตัวแบบเต็ม , รูปถ่ายปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไป

ที่ …………… .

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก